Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.19.2019

"Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska "

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 78,3 2019.10.04 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,6 2019.10.04 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.04 66
formularz oferty doc 83,0 2019.10.04 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 77,0 2019.10.04 70
projekt umowy doc 124,5 2019.10.04 63
Wykaz dróg xls 79,0 2019.10.04 80
wykazu sprzętu docx 30,2 2019.10.04 74
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2019.10.04 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 349,9 2019.10.16 67

Pobierz wszystkie dokumenty