Szczegóły ogłoszenia

108/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 81,9 2019.10.04 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)-ogłoszenie doc 25,1 2019.10.09 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,1 2019.10.04 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.10.04 34
Formularz cenowy xls 179,5 2019.10.04 92
Formularz oferty xls 383,0 2019.10.04 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,9 2019.10.04 32
Projekt umowy na dostawy sukcesywne doc 863,0 2019.10.04 32
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2019.10.04 32
projekt_umowy_przechowania doc 1058,0 2019.10.04 32
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29,0 2019.10.04 31
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,0 2019.10.04 31
Wykaz dostaw doc 18,0 2019.10.04 33
Załącznik nr 1 do zadania nr 31 pdf 296,0 2019.10.04 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.10.04 51

Pobierz wszystkie dokumenty