Szczegóły ogłoszenia

RIR.271.1.11.2019

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5 700 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Gmina Ujazd

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,4 2019.09.10 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Kredyt 2020-2027 docx 58,7 2019.09.10 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik nr 2a - Harmonogram spłat kredytu doc 175,0 2019.09.10 35
Załacznik nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy doc 71,0 2019.09.10 33
Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapita doc 33,5 2019.09.10 33
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy docx 25,8 2019.09.10 37
Załącznik nr 3 do SIWZ doc 36,5 2019.09.10 34

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,1 2019.09.24 35

Pobierz wszystkie dokumenty