Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-616/19

"wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla WGGiOŚ – KGOiG, KC-zp.272-616/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,4 2019.10.01 97

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,1 2019.11.04 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 176,0 2019.10.01 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.11.12 65
espd-request xml 245,7 2019.10.01 107
espd-request pdf pdf 81,6 2019.10.01 96
JEDZ docx 61,8 2019.10.01 93
Wzór formularza oferty docx 32,4 2019.10.01 105
Wzór umowy - dostawy docx 35,2 2019.10.01 86
Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna docx 2370,1 2019.10.01 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 275,5 2019.10.30 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i powiadomienie o zmianie SIWZ doc 286,5 2019.10.30 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.11.12 70
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 278,0 2019.11.02 72

Pobierz wszystkie dokumenty