Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-611/19

"Dostawa serwera z infrastrukturą do uruchamiania i testowania systemu - KC-zp.272-611/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,3 2019.09.30 34

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 88,6 2019.10.09 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 69,3 2019.09.30 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2019.09.30 25
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 22,0 2019.09.30 27
Wzór formularza oferty doc 27,8 2019.09.30 30
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2019.09.30 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 611 xml 241,5 2019.09.30 24

Pobierz wszystkie dokumenty