Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.18.2019

"Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 61,3 2019.09.27 626

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.09.27 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 64,0 2019.09.27 79
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,6 2019.09.27 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 77,0 2019.09.27 71
Oświadczenie projektanta do PB technologia pdf 49,5 2019.09.27 75
Profil węzeł A-B pdf 99,0 2019.09.27 87
Projekt Budowlany. wod. dz. 160 dla Gnojnika pdf 534,2 2019.09.27 89
projekt umowy doc 183,0 2019.09.27 74
PRZEDMIAR-WOD. GNOJNIK pdf 126,4 2019.09.27 110
PZT - wodociąg 160 mm PE pdf 4393,5 2019.09.27 125
Schematy węzłów pdf 41,0 2019.09.27 80
specyfikacja ogólna pdf 478,2 2019.09.27 82
SST 01 01 00 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych pdf 228,8 2019.09.27 73
Strona tyt. do specyfikacji pdf 199,9 2019.09.27 65
Strona tytułowa do P.B.-1 pdf 197,4 2019.09.27 142
szczegółowa specyfikacja techniczna pdf 246,1 2019.09.27 81
wykaz osób doc 36,0 2019.09.27 89
wykaz_robot_budowlanych doc 37,5 2019.09.27 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 20,8 2019.09.27 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,7 2019.10.09 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.10.15 108
Załączniki do odpowiedzi 7z 10743,0 2019.10.09 84

Pobierz wszystkie dokumenty