Szczegóły ogłoszenia

SA.270.3.3.2019.MRN

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 151,0 2019.09.27 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 16600,9 2019.09.27 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID Postępowania pdf 53,9 2019.09.27 32
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cb60565e-7804-438f-a4d0-0d9e628d259e asc 0,7 2019.09.27 33
Załącznik nr 1 - Oferta doc 192,5 2019.09.27 29
Załącznik nr 10 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. I pdf 16601,1 2019.09.27 32
Załącznik nr 11 – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTU - CZ. II pdf 4897,7 2019.09.27 30
Załącznik nr 12.1 - Część I i II - Projekt budowlany + BIOZ pdf 1192,9 2019.09.27 32
Załącznik nr 12.2 - Część I - Ilanka pdf 6813,8 2019.09.27 31
Załącznik nr 12.3 - Część II - Rzepia 1 pdf 1326,3 2019.09.27 30
Załącznik nr 12.4 - Część II - Rzepia 2 pdf 1370,6 2019.09.27 29
Załącznik nr 12.5 - Część II - Rzepia 3 pdf 1363,9 2019.09.27 30
Załącznik nr 12.6 - Część II - Rzepia pdf 2364,0 2019.09.27 29
Załącznik nr 13 – Cżęść I i II - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru pdf 1168,3 2019.09.27 28
Załącznik nr 14.1 - Część I i II - Operat wodnoprawny pdf 977,1 2019.09.27 28
Załącznik nr 14.2 - Część I - Ilanka pdf 6623,1 2019.09.27 28
Załącznik nr 14.3 - Część II - Rzepia 1 pdf 1273,2 2019.09.27 28
Załącznik nr 14.4 - Część II - Rzepia 2 pdf 1311,1 2019.09.27 29
Załącznik nr 14.5 - Część II - Rzepia 3 pdf 1245,7 2019.09.27 28
Załącznik nr 14.6 - Część II - Rzepia pdf 1827,4 2019.09.27 27
Załącznik nr 15.1 - Część I - Przedmiar robót Ilanka pdf 228,5 2019.09.27 28
Załącznik nr 15.2 - Część II - Przedmiar robót Rzepia pdf 213,1 2019.09.27 31
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy doc 173,0 2019.09.27 30
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ doc 207,0 2019.09.27 28
Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa doc 175,5 2019.09.27 31
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 175,0 2019.09.27 31
Załącznik nr 6 - Wykaz usług docx 41,8 2019.09.27 30
Załącznik nr 7 - Wykaz osób docx 41,4 2019.09.27 30
Załącznik nr 8 - Oświadczenie doc 172,5 2019.09.27 29
Załącznik nr 9 - Wzór umowy pdf 3885,3 2019.09.27 31

Pobierz wszystkie dokumenty