Szczegóły ogłoszenia

I / 8 / 2019

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 210,3 2019.09.27 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 587,0 2019.09.27 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiażąca pdf 552,2 2019.10.04 30
decyzja na wycinkę drzew pdf 1582,6 2019.10.01 41
Dokumentacja projektowa całość pdf 6848,9 2019.09.27 63
KO Dębno Polskie pdf 253,9 2019.09.27 57
KO Dębno Polskie_042019 pdf 256,3 2019.10.01 50
projekt całość pdf 8238,9 2019.10.01 43
Przedmiar pdf 267,4 2019.09.27 57
Przedmiar_042019 pdf 272,2 2019.10.01 48
PSOR Dębno Polskie CAŁÓŚĆ pdf 5396,8 2019.09.27 48
PSOR Dębno Polskie PDF pdf 5405,6 2019.10.01 43
SST całość Dębno Polskie pdf 10447,1 2019.09.27 51
zał. nr 1 oferta doc 61,0 2019.09.27 50
zał. nr 2 Oswiadczenie o spełnianiu warunków docx 19,6 2019.09.27 43
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 56,5 2019.09.27 46
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2019.09.27 46
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.09.27 50
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 40,0 2019.09.27 43
zał. nr 7 projekt umowy pdf 723,7 2019.09.27 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.10.01 52
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 docx 27,1 2019.10.01 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania nr 2 docx 22,4 2019.10.04 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2019.10.01 51
Odpowiedź na zapytanie nr 3 docx 23,7 2019.10.04 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.10.15 48

Pobierz wszystkie dokumenty