Szczegóły ogłoszenia

I / 8 / 2019

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie"

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 210,3 2019.09.27 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 587,0 2019.09.27 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiażąca pdf 552,2 2019.10.04 115
decyzja na wycinkę drzew pdf 1582,6 2019.10.01 131
Dokumentacja projektowa całość pdf 6848,9 2019.09.27 151
KO Dębno Polskie pdf 253,9 2019.09.27 154
KO Dębno Polskie_042019 pdf 256,3 2019.10.01 135
projekt całość pdf 8238,9 2019.10.01 144
Przedmiar pdf 267,4 2019.09.27 136
Przedmiar_042019 pdf 272,2 2019.10.01 133
PSOR Dębno Polskie CAŁÓŚĆ pdf 5396,8 2019.09.27 144
PSOR Dębno Polskie PDF pdf 5405,6 2019.10.01 128
SST całość Dębno Polskie pdf 10447,1 2019.09.27 174
zał. nr 1 oferta doc 61,0 2019.09.27 126
zał. nr 2 Oswiadczenie o spełnianiu warunków docx 19,6 2019.09.27 121
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 56,5 2019.09.27 123
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2019.09.27 117
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.09.27 128
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 40,0 2019.09.27 129
zał. nr 7 projekt umowy pdf 723,7 2019.09.27 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.10.01 129
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 docx 27,1 2019.10.01 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania nr 2 docx 22,4 2019.10.04 127
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2019.10.01 130
Odpowiedź na zapytanie nr 3 docx 23,7 2019.10.04 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.10.15 153

Pobierz wszystkie dokumenty