Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-641/19

"Subskrypcja systemu operacyjnego klasy desktop oraz pakietu biurowego dla Katedry Informatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-641/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 83,5 2019.09.26 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,4 2019.09.26 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2019.09.26 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.09.26 71
Wzór formularza oferty doc 26,2 2019.09.26 71
Wzór umowy - dostawy doc 29,3 2019.09.26 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 270,1 2019.09.30 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2019.10.04 74

Pobierz wszystkie dokumenty