Szczegóły ogłoszenia

KA-2/133/2019

"Etap II - Budowa Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur - nowoczesnego obiektu naukowo-badawczego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów przeciwpożarowych, na terenie (17-0) Kampusu w Czyżynach, Al. Jana Pawła II, Kraków. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 73,0 2019.09.26 133

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 26,0 2019.10.03 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 230,5 2019.09.26 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.09.26 87
Formularz ofertowy doc 52,0 2019.09.26 96
Opis przedmiotu zamówienia cz. I zip 56309,7 2019.09.26 162
Opis przedmiotu zamówienia cz. II zip 53379,7 2019.09.26 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,5 2019.09.26 99
Projekt umowy doc 278,0 2019.09.26 102
Projekt umowy - NOWY doc 282,0 2019.10.07 95
Wykaz osób doc 37,0 2019.09.26 86
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.09.26 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2019.09.26 90

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie nr 2 o zmianach w SIWZ pdf 337,1 2019.10.07 93
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 666,9 2019.10.03 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź nr 1 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1158,2 2019.10.03 108
Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 232,5 2019.10.07 94
Załącznik do odpowiedzi nr 1na pytania - przedmiar pdf 43,4 2019.10.03 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 262,1 2019.10.14 130
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 283,2 2019.10.03 117

Pobierz wszystkie dokumenty