Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-622/19

"prenumeratę czasopism zagranicznych na 2020 rok dla BG - KC-zp.272-622/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 129,1 2019.09.25 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,4 2019.09.25 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.10.31 77
Jednolity europejski dokument zamówienia dot 76,0 2019.09.25 97
Szczegółowa specyfikacja cenowa doc 38,2 2019.09.25 102
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 21,6 2019.09.25 105
Wzór formularza oferty - dostawy doc 25,9 2019.09.25 106
Wzór umowy - dostawy doc 33,0 2019.09.25 102
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 22,3 2019.09.25 102

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,2 2019.10.04 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,9 2019.10.04 103
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 - zmiany SIWZ 1 doc 272,8 2019.10.18 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 268,9 2019.10.24 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 622 xml 126,4 2019.09.25 104
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 212,5 2019.10.24 78
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.10.31 85
Nowa obowiązująca szczegółowa specyfikacja cenowa - załącznik nr 4b docx 41,5 2019.10.04 96
NOWY wzór umowy - załącznik 3a docx 28,1 2019.10.18 84
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 91,9 2019.10.09 87
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 71,1 2019.10.28 80
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,1 2019.10.28 81

Pobierz wszystkie dokumenty