Szczegóły ogłoszenia

105/2019

"dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 106,8 2019.09.25 59

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,6 2019.10.11 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 92,6 2019.09.25 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.25 42
formularz cenowy xlsx 7969,3 2019.09.25 182
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2019.09.25 45
projekt umowy doc 1125,5 2019.09.25 44
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.09.25 41
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 28,5 2019.09.25 40
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,5 2019.09.25 41
wykaz dostaw doc 33,5 2019.09.25 44
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.09.25 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2019.10.08 38
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 21,9 2019.10.18 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,2 2019.10.08 31
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 24,9 2019.10.18 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja doc 29,5 2019.10.07 45
Wzór oferty XLS - formularz po zmianach z dnia 18.10 xls 49,0 2019.10.18 8

Pobierz wszystkie dokumenty