Szczegóły ogłoszenia

CRZP/174/2019/AEZ

"Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 600731-N-2019 pdf 186,3 2019.09.24 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 625,5 2019.09.24 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,0 2019.09.24 71
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.09.24 97
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.09.24 65
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.09.24 82
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.09.24 67
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.09.24 65
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.09.24 71
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.09.24 73
9_Wzór umowy DOC 149,0 2019.09.24 94
_10_Dokumentacja przetargowa rar 53898,8 2019.09.24 109
_11__Harmonogram_rzeczowo-finansowy_-_Zagospodarowanie terenu xls 38,5 2019.09.24 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 548,3 2019.10.09 99

Pobierz wszystkie dokumenty