Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/53/2019

"Pełnienie obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2019.09.23 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 61,3 2019.09.23 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2019.09.23 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.09.23 61
zał. nr 3 - formularz ofertowy doc 44,0 2019.09.23 59
zał. nr 4 - wzór umowy elektr.dyzury doc 98,5 2019.09.23 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.10.04 58
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 40,0 2019.10.24 36

Pobierz wszystkie dokumenty