Szczegóły ogłoszenia

NA/P/294/2019

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,3 2019.09.20 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,4 2019.09.20 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.09.20 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.09.20 52
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2178,6 2019.09.20 61
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2019.09.20 55
Wykaz osób doc 19,7 2019.09.20 62
Wzór oferty doc 73,5 2019.09.20 49
Wzór umowy rar 81,3 2019.09.20 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.09.20 58

Pobierz wszystkie dokumenty