Szczegóły ogłoszenia

NZ/45/D/N/AC/2019

"Dostawy materiałów biurowych wykazane w 10 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 330,0 2019.09.20 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 746,9 2019.09.20 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.09.20 50
Formularz ofertowy doc 26,6 2019.09.20 71
Formularze asortymentowo - cenowe xls 230,5 2019.09.20 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2019.09.20 49
Projekt umowy zadanie nr 1 docx 33,7 2019.09.20 53
Projekt umowy zadanie nr 2-10 docx 31,1 2019.09.20 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.09.20 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 258,5 2019.09.27 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 268,8 2019.10.02 44

Pobierz wszystkie dokumenty