Szczegóły ogłoszenia

ZP/2368/U/19

"Przeprowadzenie usługi ewaluacji instytucjonalnej UAM w ramach projektu nr MNiSW/2019/357/DIR/AZ "Akredytacje zagraniczne" w ramach działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 25,7 2019.09.18 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 231,0 2019.09.18 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 118,0 2019.09.18 55
Załącznik nr 2 - oświadczenia wykonawcy docx 27,8 2019.09.18 60
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,8 2019.09.18 60
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy docx 16,7 2019.09.18 55
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 17,9 2019.09.18 57

Pobierz wszystkie dokumenty