Szczegóły ogłoszenia

CRZP/169/2019/AEZ

"Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 597839-N-2019 pdf 185,3 2019.09.18 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 538,0 2019.09.18 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2019.09.18 29
2_Kalkulacja ceny docx 32,2 2019.09.18 34
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.09.18 28
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.09.18 29
5_Wykaz usług doc 39,0 2019.09.18 31
6_Szczegółowy opis zamówienia docx 38,4 2019.09.18 32
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2019.09.18 26
8_Wzór umowy Zmiana SIWZ 1 doc 79,0 2019.09.23 29
9_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.09.18 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 40,0 2019.09.23 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 398,4 2019.09.26 37

Pobierz wszystkie dokumenty