Szczegóły ogłoszenia

CRZP/169/2019/AEZ

"Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 597839-N-2019 pdf 185,3 2019.09.18 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 538,0 2019.09.18 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2019.09.18 45
2_Kalkulacja ceny docx 32,2 2019.09.18 52
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.09.18 49
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.09.18 55
5_Wykaz usług doc 39,0 2019.09.18 54
6_Szczegółowy opis zamówienia docx 38,4 2019.09.18 61
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2019.09.18 47
8_Wzór umowy Zmiana SIWZ 1 doc 79,0 2019.09.23 55
9_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.09.18 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 40,0 2019.09.23 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 398,4 2019.09.26 56

Pobierz wszystkie dokumenty