Szczegóły ogłoszenia

ZP/29/2019

"Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na stronę internetową pdf 132,0 2019.09.17 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 507,0 2019.09.17 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń xls 44,0 2019.09.17 94
Załącznik nr 10 - Formularz ofertowy doc 64,0 2019.09.17 87
Załącznik nr 11 - Wykaz usług doc 35,0 2019.09.17 87
Załącznik nr 12 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji n docx 24,6 2019.09.17 91
Załącznik nr 13 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do docx 29,2 2019.09.17 75
Załącznik nr 14 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym docx 25,5 2019.09.17 95
Załącznik nr 15 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 67,1 2019.09.17 84
Załącznik nr 1A - Rodzaj powierzchni podłóg, lamperii xls 65,5 2019.09.17 83
Załącznik nr 2 - Plan higieny doc 260,0 2019.09.17 114
Załącznik nr 2A - Szczegółowy plan higieny doc 1059,0 2019.09.17 84
Załącznik nr 2B - Wykaz procedur i instrukcji doc 124,0 2019.09.17 78
Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu i urzadzeń doc 37,5 2019.09.17 88
Załącznik nr 4 - Wykaz środków doc 60,5 2019.09.17 92
Załącznik nr 5 - Raport z wyk.czynności pow. biała doc 36,5 2019.09.17 88
Załącznik nr 5 A -Raport pow. szara i adm-biurowa doc 44,0 2019.09.17 85
Załącznik nr 5 B - Raport z wyk.czynności pow. zielona i biala zabiegowa doc 46,0 2019.09.17 91
Załącznik nr 5 C - Protokół m. i d. pom.sanit doc 63,5 2019.09.17 81
Załącznik nr 5 D - Protokół m. i d. pom. kuch. i socjal doc 63,0 2019.09.17 82
Załącznik nr 5 E - Raport z kontroli doc 34,5 2019.09.17 84
Załącznik nr 5 F - Raport z PLC docx 21,9 2019.09.17 82
Załącznik nr 5 G - Raport z PŻP docx 23,5 2019.09.17 88
Załącznik nr 5H - Protokół ze szkody powstałej w majątku Zamawiającego odt 6,5 2019.09.17 85
Załącznik nr 6 i 6A - Arkusz kalkulacyjny xls 80,5 2019.09.17 82
Załącznik nr 7 - Harmonogram pracy xls 37,0 2019.09.17 84
Załącznik nr 8 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 36,5 2019.09.17 90
Załącznik nr 9 - Wzór umowy doc 189,5 2019.09.17 95
Załącznik nr A - Formularz uwag dotyczących utrzymania czystości powierzchni doc 31,5 2019.09.17 83
Załącznik nr B - Formularz uwag dotyczący utrzymania czystości powierzchni s doc 31,5 2019.09.17 88
Załącznik nr C- Formularz ustalenia miesięcznej wartości xls 57,5 2019.09.17 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-I doc 23,9 2019.09.25 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-II doc 27,7 2019.09.25 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-III doc 23,5 2019.09.25 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-IV doc 23,1 2019.09.25 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2019.10.02 101

Pobierz wszystkie dokumenty