Szczegóły ogłoszenia

ZP/24/2019

"Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 123,4 2019.09.17 127

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,1 2019.10.18 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 60,2 2019.09.17 191

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.09.17 98
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 146,9 2019.09.17 116
Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu - załącznik nr 5 docx 15,0 2019.09.17 101
Umowa wzór - załącznik nr 4 doc 58,5 2019.09.17 115
Wzór oferty XLS xls 436,0 2019.09.17 263

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o korekcie wzoru oferty doc 19,7 2019.11.06 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty grupa 6 docx 14,7 2020.05.12 13
Informacja z otwarcia ofert doc 25,1 2019.11.14 79
JEDZ zmiana2 xml 127,7 2019.10.23 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 37,9 2019.10.23 128
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 152,3 2019.10.23 120
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. docx 29,6 2019.09.17 122
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 18,8 2019.10.18 176
Powiadomienie o unieważnieniu zadań grupa 6 docx 19,5 2020.05.25 8
Umowa wzór - załącznik nr 4-1 doc 58,5 2019.10.23 82
Wzór oferty XLS_zmiana xls 436,5 2019.11.06 103

Pobierz wszystkie dokumenty