Szczegóły ogłoszenia

OR.272.4.2019

"Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O."

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,1 2019.09.16 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,2 2019.09.16 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-1. Zagospodarowanie terenu 1do2000 pdf 787,1 2019.09.16 88
D-2. Zagospodarowanie terenu 1do2000 pdf 775,8 2019.09.16 76
D-3. Zagospodarowanie terenu pdf 574,5 2019.09.16 96
D-4. Zagospodarowanie terenu pdf 1799,6 2019.09.16 79
D-5. Przekrój poprzeczny HM 1+35,00 pdf 165,1 2019.09.16 92
D-6. Przekrój poprzeczny HM 9+10,00 pdf 168,3 2019.09.16 87
D-7. Przekrój poprzeczny HM 14+55,00 pdf 168,3 2019.09.16 88
Informacja Bioz droga powiatowa pdf 119,8 2019.09.16 83
Metryka remont odcinka drogi pdf 204,7 2019.09.16 83
Opis techniczny do projektu remontu drogi powiatowej pdf 124,7 2019.09.16 92
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU pdf 92,7 2019.09.16 79
Specyfikacje techniczne Strona tytułowa pdf 209,9 2019.09.16 86
SST D-04.03.01 pdf 133,3 2019.09.16 86
SST D-05.03.05a pdf 280,1 2019.09.16 72
SST D-05.03.05b pdf 340,3 2019.09.16 77
SST D-05.03.11 pdf 165,9 2019.09.16 92
SST D-07.01.01 pdf 166,0 2019.09.16 74
SST D-M.00.00.00 pdf 196,0 2019.09.16 90
Umowa pdf 197,1 2019.09.16 84
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 59,0 2019.09.16 91
Załącznik nr 2 - wykaz robot doc 34,0 2019.09.16 96
Załącznik nr 3 - wykaz osób doc 34,5 2019.09.16 80
Załącznik nr 4 - Przedmiar pdf 91,8 2019.09.16 105
Załącznik nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do t doc 45,5 2019.09.16 82
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy doc 53,5 2019.09.16 70
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2019.09.16 91
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2019.09.16 84

Pobierz wszystkie dokumenty