Szczegóły ogłoszenia

OR.272.2.9.2019

"Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek organizacyjnych na lata 2020 - 2021."

Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2019.09.13 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 59,9 2019.09.13 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2019.09.13 57
10. Zbiorcze zestawienie sum ubezpieczenia xlsx 67,3 2019.09.13 70
11. Wykaz dróg powiatowych xlsx 60,4 2019.09.13 49
12. Zaświadczenie dotyczące przebiegu ubezpieczenia mienia pdf 141,4 2019.09.13 56
13. Zaświadczenie dotyczce przebiegu ubezpieczeń komunikacyjny pdf 279,0 2019.09.13 61
2. Oświadczenie przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 26,1 2019.09.13 66
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 226,0 2019.09.13 64
4. Formularz oferty docx 32,9 2019.09.13 62
5. Wzór umowy docx 26,3 2019.09.13 65
6. Wykaz jednostek organizacyjnych docx 15,8 2019.09.13 66
7. Wykaz budynków i budowli xlsx 5613,0 2019.09.13 61
8. Wykaz sprzętu elektronicznego xls 276,0 2019.09.13 71
9. Wykaz pojazdów xlsx 5608,4 2019.09.13 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SIWZ docx 30,8 2019.09.19 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 26,2 2019.09.25 55

Pobierz wszystkie dokumenty