Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.17.2019

"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 216,2 2019.09.13 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 80,9 2019.09.13 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 10589,4 2019.09.13 94
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2019.09.13 72
Formularz oferty doc 824,5 2019.09.13 70
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 791,3 2019.09.13 73
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 805,0 2019.09.13 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 843,0 2019.09.13 101
Projekt umowy doc 1046,5 2019.09.13 68
Wykaz robót budowlanych doc 805,0 2019.09.13 72
Wykaz osób doc 808,0 2019.09.13 66
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 54,0 2019.09.13 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 41,6 2019.09.24 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,4 2019.10.01 122

Pobierz wszystkie dokumenty