Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.18.2019.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 302,0 2019.09.11 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,2 2019.09.11 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Docelowa organizacja ruchu pdf 3524,3 2019.09.11 60
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.09.11 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.09.11 68
Projekt budowlano - wykonawczy pdf 3911,1 2019.09.11 64
Przedmiar robót pdf 242,0 2019.09.11 57
STWiOR Kurowo Kolonia pdf 493,8 2019.09.11 61
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,6 2019.09.11 59
Wykaz osób doc 19,4 2019.09.24 45
Wykaz robót budowlanych doc 25,0 2019.09.24 51
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,0 2019.09.11 69
Wzór umowy na roboty budowlane docx 41,2 2019.09.11 56
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 18,4 2019.09.11 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.11 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2019.09.24 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2019.09.24 42

Pobierz wszystkie dokumenty