Szczegóły ogłoszenia

OR.272.2.7.2019

""Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Pakówce" "

Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 55,1 2019.09.11 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 58,7 2019.09.11 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2019.09.11 8
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 26,0 2019.09.11 6
3. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2019.09.11 5
4. Wykaz robót budowlanych docx 24,9 2019.09.11 7
5. Oferta Wykonawcy docx 26,0 2019.09.11 5
6. Projekt umowy docx 44,8 2019.09.11 6
7. Kosztorysy i przedmiary zip 128,4 2019.09.11 27
8. STWiOR zip 261,9 2019.09.11 6
9. Zgłoszenia robót zip 814,8 2019.09.11 8

Pobierz wszystkie dokumenty