Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.2.8.2019

"„Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Karsiborskie Paprocie - II postępowanie” "

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_ZG.270.2.8.2019 pdf 892,5 2019.09.11 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ZG.270.2.8.2019 pdf 14110,3 2019.09.11 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
10.1_Pozwolenie na budowę pdf 1718,2 2019.09.11 64
10.2_Projekt budowlany pdf 6618,4 2019.09.11 53
10.3_Projekt wykonawczy pdf 7595,3 2019.09.11 71
10.4_STWiOR pdf 1672,0 2019.09.11 74
10.5_Badania geotechniczne pdf 1476,9 2019.09.11 61
10.6_Przedmiar robót pdf 1652,0 2019.09.11 70
10.7_Mapa_demontaż i montaż tablic tif 8837,5 2019.09.11 60
10.8_Projekt wykonawczy_zmiany pdf 1257,9 2019.09.11 55
Załacznik nr 10_Dokumentacja techniczna pdf 157,1 2019.09.11 63
Załącznik nr 10_Dokumentacja techniczna doc 208,0 2019.09.11 53
Załącznik nr 1_Wzór_Formularz oferty doc 232,5 2019.09.11 62
Załącznik nr 2_Wzór_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 206,5 2019.09.11 69
Załącznik nr 3_Wzór_Oświadczenie o spełnieniu warunków doc 207,0 2019.09.11 59
Załącznik nr 4_Wzór_Zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 200,0 2019.09.11 56
Załącznik nr 5_Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 199,5 2019.09.11 61
Załącznik nr 6_Wykaz osób doc 205,5 2019.09.11 66
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 394,0 2019.09.11 67
Załącznik nr 8_Wzór_Oświadczenie o przynależności lub braku doc 201,0 2019.09.11 62
Załącznik nr 9 _Wzór_Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 200,5 2019.09.11 72

Pobierz wszystkie dokumenty