Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-607/19

"Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II- KC-zp.272-607/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 71,1 2019.09.10 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2019.09.10 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.09.10 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.09.10 8
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.09.10 6
Wykaz osób doc 39,5 2019.09.10 8
Wzór formularza oferty doc 59,5 2019.09.10 9
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.09.10 6
Wzór umowy docx 75,6 2019.09.10 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.09.10 6

Pobierz wszystkie dokumenty