Szczegóły ogłoszenia

KA-2/124/2019

"Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 60,8 2019.09.09 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,1 2019.09.09 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 41580,6 2019.09.09 119
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.09.09 82
Formularz ofertowy doc 29,6 2019.09.09 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2019.09.09 82
Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 271,0 2019.09.09 97
Wykaz osób doc 35,0 2019.09.09 79
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.09.09 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.09.09 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2019.09.17 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 22,1 2019.09.26 79

Pobierz wszystkie dokumenty