Szczegóły ogłoszenia

NA/P/275/2019

"Wymiana okien na parterze w budynku P Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,2 2019.09.06 183

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,6 2019.09.06 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.06 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.09.06 90
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 467,0 2019.09.06 117
Wykaz osób doc 34,5 2019.09.06 79
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.09.06 83
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2019.09.06 85
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,3 2019.09.06 88
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.06 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.09.13 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.24 108

Pobierz wszystkie dokumenty