Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-555/19

"dostawa przełączników sieciowych - 25 szt. - KC-zp.272-555/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,3 2019.09.04 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 73,5 2019.09.04 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.09.04 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 75,4 2019.09.04 24
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,7 2019.09.04 31
Wzór umowy - dostawy doc 34,6 2019.09.04 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 267,1 2019.09.10 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,3 2019.09.04 25
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2019.09.04 24
Odwołanie 16_09_2019 pdf 5682,4 2019.09.17 12
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania TELEMEDIA doc 212,9 2019.09.17 11

Pobierz wszystkie dokumenty