Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-570/19

"Dostawa 12 szt. ergonomicznych foteli biurowych dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.09.02 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,6 2019.09.02 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.10.02 64
Espd-request - KC-zp.272-570-19 xml 138,1 2019.09.02 95
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.09.02 78
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.09.02 84
Wzór umowy - dostawy doc 35,7 2019.09.02 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.10.02 66

Pobierz wszystkie dokumenty