Szczegóły ogłoszenia

ZP/4047/D/19

"dostawa czasopism i baz danych 2020"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 61,1 2019.09.02 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 13,8 2019.10.02 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP4047D19 pdf 6694,4 2019.09.02 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pakiet 1Z CZAS2020 rtf 222,7 2019.09.02 87
Pakiet 2Z CZAS2020 rtf 155,8 2019.09.02 79
Pakiet 3Z CZAS2020 rtf 640,6 2019.09.02 82
Pakiet 4Z CZAS2020 rtf 48,1 2019.09.02 83
Pakiet 5 CZAS2020 rtf 1063,3 2019.09.02 82
Załącznik nr 1 - Formularz_ofertowy doc 83,0 2019.09.02 81
Załącznik nr 2 - Formularz_cenowy doc 34,0 2019.09.02 76
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 29,1 2019.09.02 67
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 25,4 2019.09.02 67
Załącznik nr 3b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 27,5 2019.09.02 58
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 38,0 2019.09.02 68
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 47,5 2019.09.02 65
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 118,5 2019.09.02 71
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 21,1 2019.09.02 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert pdf 565,6 2019.10.02 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1091,8 2019.09.24 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 pdf 879,3 2019.10.14 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,2 2019.11.07 38

Pobierz wszystkie dokumenty