Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.3.2019

"Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 7449,8 2019.08.29 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 264,2 2019.08.29 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty pdf 78,5 2019.08.29 85
Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowe pdf 58,9 2019.08.29 79
Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków pdf 59,3 2019.08.29 86
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku wykluczenia pdf 62,4 2019.08.29 80
Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz robót pdf 50,2 2019.08.29 79
Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób pdf 54,6 2019.08.29 80
Zał. nr 6 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru pdf 325,8 2019.08.29 81
Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór umowy pdf 176,5 2019.08.29 72
Zał. nr 8a do SIWZ - Przedmiar robót pdf 37,5 2019.08.29 79
Zał. nr 8b do SIWZ - Przedmiar robót pdf 39,9 2019.08.29 80
Zał. nr 8c do SIWZ - Przedmiar robót pdf 38,5 2019.08.29 75
Zał. nr 8d do SIWZ - Przedmiar robót pdf 40,2 2019.08.29 74
Zał. nr 8e do SIWZ - Przedmiar robót pdf 40,0 2019.08.29 81
Zał. nr 8f do SIWZ - Przedmiar robót pdf 38,3 2019.08.29 80
Zał. nr 8g do SIWZ - Przedmiar robót pdf 38,2 2019.08.29 76
Zał. nr 8h do SIWZ - Przedmiar robót pdf 37,1 2019.08.29 74
Zał. nr 9a) do SIWZ - Mapka pdf 444,7 2019.08.29 87
Zał. nr 9b) do SIWZ - Mapka pdf 263,5 2019.08.29 76
Zał. nr 9c) do SIWZ - Mapka pdf 375,0 2019.08.29 77
Zał. nr 9d) do SIWZ - Mapka pdf 360,0 2019.08.29 76
Zał. nr 9e) do SIWZ - Mapka pdf 258,6 2019.08.29 77
Zał. nr 9f) do SIWZ - Mapka pdf 438,0 2019.08.29 77
Zał. nr 9g) do SIWZ - Mapka pdf 408,1 2019.08.29 74
Zał. nr 9h) do SIWZ - Mapka pdf 336,1 2019.08.29 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 307,7 2019.09.30 80

Pobierz wszystkie dokumenty