Szczegóły ogłoszenia

I / 6 / 2019

"Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. "

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 217,5 2019.08.27 145

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia docx 19,8 2019.08.28 113
zmiana ogłoszenia druga docx 59,6 2019.09.09 122
zmiana SIWZ druga docx 349,8 2019.09.09 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 885,9 2019.08.27 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiar DR ETAP I pdf 247,8 2019.09.11 101
Przedmiar DR ETAP III pdf 244,4 2019.09.11 82
Przedmiar DR ETAP IV pdf 258,5 2019.09.11 85
Przedmiar DR ETAP IX pdf 252,0 2019.09.11 97
Przedmiar DR ETAP V pdf 264,7 2019.09.11 97
Przedmiar DR ETAP VI ŚCIEŻKA pdf 250,3 2019.09.11 78
Przedmiar DR ETAP VII pdf 252,5 2019.09.11 83
Przedmiar DR ETAP VIII pdf 247,2 2019.09.11 91
PRZEDMIAR INFOKIOSKI OSWIETLENIE LED pdf 183,6 2019.09.11 86
Przedmiar KD ETAP I pdf 243,1 2019.09.11 94
Przedmiar KD ETAP IV pdf 207,5 2019.09.11 79
Przedmiar KD ETAP IX pdf 227,2 2019.09.11 97
Przedmiar KD ETAP V pdf 231,7 2019.09.11 89
Przedmiar KD ETAP VI pdf 218,1 2019.09.11 83
Przedmiar KD ETAP VII pdf 231,6 2019.09.11 83
Przedmiar KD ETAP VIII pdf 231,0 2019.09.11 89
PRZEDMIAR KŁADKA pdf 246,2 2019.09.11 93
PRZEDMIAR MIASTO RAWICZ pdf 196,5 2019.09.11 89
PRZEDMIAR RONDO pdf 191,4 2019.09.11 91
rys. 2 str. 28 pdf 2573,7 2019.08.27 126
rys. 3 str. 29 pdf 6173,4 2019.08.27 119
rys. 4 str. 30 pdf 468,7 2019.08.27 104
rys. 5str 31 pdf 384,9 2019.08.27 109
Rys.nr 1 Plan orientacyjny pdf 459,1 2019.08.27 140
Rys.nr 2 - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 7523,3 2019.08.27 130
Rys.nr 2a - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 578,0 2019.08.27 110
Rys.nr 2b - plan sytuacyjny z proponowanym ruchem rowerowym pdf 353,8 2019.08.27 109
Rys.nr 3 - stan_istniejący_Rawicz_oznakowanie_ulic pdf 4368,6 2019.08.27 94
str. 1 pdf 276,7 2019.08.27 112
str. 11 - 20 pdf 3809,7 2019.08.27 102
str. 2 - 10 pdf 2521,9 2019.08.27 104
str. 21 - 27 pdf 1675,6 2019.08.27 99
str. 32 - 40 pdf 2445,6 2019.08.27 99
str. 41 - 48 pdf 2290,4 2019.08.27 96
Zał. nr 1 oferta pdf 240,0 2019.08.27 123
Zał. nr 10 do SIWZ - Opis Techniczny, BIOZ pdf 91,4 2019.08.27 112
Zał. nr 10 do SIWZ - plan sytuacyjny pdf 5066,9 2019.08.27 123
Zał. nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków pdf 466,2 2019.08.27 114
Zał. nr 3 do SIWZ wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia pdf 488,1 2019.08.27 104
Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania pdf 347,0 2019.08.27 106
Zał. nr 5 do SIWZ - osświadczenie dot. grupy kapitałowej pdf 572,1 2019.08.27 104
Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy pdf 702,5 2019.08.27 75
Zał. nr 7 do SIWZ - PFU pdf 2383,3 2019.08.27 113
Zał. nr 8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - infokioski i wiaty na rower pdf 400,9 2019.08.27 98
Załącznik nr 1 do PFU pdf 13282,8 2019.08.27 109
Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty doc 498,5 2019.08.27 57
Załącznik nr 11 do SIWZ plan orientacyjny wyłączenie Szymanowo pdf 233,0 2019.08.27 82
Załącznik nr 12 do SIWZ - koncepcja skrzyżowanie Wały Powstańców - Kamińskie pdf 2863,3 2019.08.27 88
Załącznik nr 2 do PFU pdf 59546,4 2019.08.27 91
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia WORD doc 480,5 2019.08.27 53
Załącznik nr 4 do PFU pdf 10046,5 2019.08.27 111
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiaązania WORD doc 479,5 2019.08.27 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana SIWZ docx 352,0 2019.08.28 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na zapytanie 1 i 2 docx 844,2 2019.09.09 102
odpowiedź na zapytanie 3,4,5 docx 845,5 2019.09.11 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia docx 843,3 2019.09.25 141
wezwanie - przedłuzenie terminu związania ofertą docx 841,9 2019.10.21 45

Pobierz wszystkie dokumenty