Szczegóły ogłoszenia

ZP/22/2019

"dostawa środków kontrastujących"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 224,0 2019.08.27 40

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 21,4 2019.10.11 26

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia doc 22,0 2019.09.03 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę doc 60,6 2019.08.27 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 doc 52,5 2019.08.27 39
oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 docx 14,5 2019.08.27 40
oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 doc 44,0 2019.08.27 30
projket umowy - załącznik nr 4 doc 59,5 2019.08.27 36
Wzór oferty - załącznik nr 1 xls 95,0 2019.08.27 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,2 2019.09.03 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2019.09.06 37

Pobierz wszystkie dokumenty