Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/07/08/01/2019

"wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wyminą instalacji wentylacji mechanicznej na terenie CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,1 2019.08.26 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 302,5 2019.08.26 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 59,0 2019.08.26 111
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.08.26 88
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.08.26 91
Istotne postanowienia umowy- doc 230,0 2019.08.26 94
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,5 2019.08.26 92
Klauzula informacyjna odt 28,5 2019.08.26 100
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2019.08.26 98
PFU Basen doc 229,5 2019.08.26 107
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,2 2019.08.26 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.08.26 83

Pobierz wszystkie dokumenty