Szczegóły ogłoszenia

ZP/25/2019

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 103,6 2019.08.26 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,5 2019.08.26 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 2 - JEDZ xml 127,1 2019.08.26 30
zalacznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust 1. pkt. 11 doc 44,5 2019.08.26 25
załącznik nr 1 - Wzór oferty xls 874,5 2019.08.26 67
załącznik nr 4 - projekt umowy doc 106,0 2019.08.26 29
załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu docx 14,9 2019.08.26 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 1 doc 31,7 2019.09.10 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76,9 2019.09.10 7
załącznik nr 1 - Wzór oferty - zmiana xls 1242,5 2019.09.10 7
załącznik nr 4 - projekt umowy - zmiana doc 106,0 2019.09.10 4

Pobierz wszystkie dokumenty