Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/58/2019

"Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznzniu - Etap II wraz z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 145,7 2019.08.26 158

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 73,4 2019.10.10 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zal_10_wzor_zobowiazania doc 38,0 2019.08.26 103
Zal_11_wzor_gwarancji doc 70,0 2019.08.26 108
Zal_2_Opis Przedmiotu Zamówienia doc 41,5 2019.08.26 122
Zal_3A_Wykaz elementów rozliczeniowych doc 138,0 2019.08.26 125
Zal_3_formularz_ofertowy doc 46,5 2019.08.26 118
Zal_4_wzor_JEDZ doc 185,5 2019.08.26 112
Zal_5_wzory oswiadczen doc 35,5 2019.08.26 109
Zal_6_wykaz_robot doc 44,5 2019.08.26 112
Zal_7_wykaz_osob_warunek doc 49,0 2019.08.26 105
Zal_8_wykaz_doswiadczenia_kryterium doc 44,0 2019.08.26 117
Zal_9_lista_podmiotow_grupy_kap doc 35,0 2019.08.26 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,5 2019.10.10 110
III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-wysłane pdf 73,4 2019.10.17 84
III Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 17,3 2019.10.17 94
Informacja z otwarcia ofert pdf 541,4 2019.10.25 83
Infrastruktura - SIWZ - IDW - 26072019 docx 195,4 2019.08.26 130
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1520,9 2019.10.17 87
PB.01-00 STRONA TYT Instalacje Sanitarne pdf 119,6 2019.08.26 104
PB.02-00 OPIS Instalacje Sanitarne pdf 1079,2 2019.08.26 118
PB.03-00 PRZEDMIAR_woda_Sz_Woj pdf 890,6 2019.08.26 120
PB.05-01 STRONA TYT SSTWiOR pdf 80,0 2019.08.26 104
PB.05-02 SST_ 00_Wymagania ogólne pdf 869,5 2019.08.26 102
PB.05-03 SST_01_Zewnętrzne instalacje wodociągowe pdf 852,1 2019.08.26 112
PB.06-01 Plan sytuacyjny 1085x610_Poznan_Juraszów_mapa do wydruku_r1l pdf 2470,7 2019.08.26 115
PB.06-02 Plan sytuacyjny 910x610_Poznan_Juraszów_mapa do wydruku_r2 pdf 1268,2 2019.08.26 113
PB.06-03 Profil 980x297_Szp woj woda-Profil sieć_r3 pdf 228,0 2019.08.26 105
PB.06-04 Profil 865x297_Szp woj woda-Profil sieć_r4 pdf 215,1 2019.08.26 105
PB.06-05 Profil 980x297_Szp woj woda-Profil sieć_r5 pdf 239,4 2019.08.26 106
PB.06-06 Profil 750x297_Szp woj woda-Profil sieć_r6l pdf 207,0 2019.08.26 118
PB.06-07 Profil 620x297_Szp woj woda-Profil sieć_r7 pdf 191,5 2019.08.26 114
PB.06-08 Profil A3_Szp woj woda-Profil hydranty_r8l pdf 161,1 2019.08.26 118
PB.06-09 ProfilA3_Szp woj woda-Profil hydranty_r9 pdf 158,5 2019.08.26 104
PB.06-10 Profil750x297_Szp woj woda-Profil przył_r10 pdf 201,0 2019.08.26 115
PB.06-11 Schemat węzłów_r11l pdf 313,9 2019.08.26 96
PB.06-12 Schemat węzłów_r12 pdf 322,1 2019.08.26 100
PB.06-13 Bloki oporowe pdf 153,4 2019.08.26 104
PB.06-14 Podwieszenie istniejacego kabla pdf 120,5 2019.08.26 103
PB.06-15 Schemat obudowa skrzynki ulicznej pdf 50,4 2019.08.26 105
PB.06-16 Przekrój przez wykop pdf 192,8 2019.08.26 106
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 17,3 2019.09.30 112
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 677,0 2019.12.11 48
Przedmiar_aktual_03.19.PRD ATH 198,3 2019.10.17 80
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert pdf 262,3 2019.11.19 59
Zal_1_Wzór Umowy Infrastruktura - 23072019 docx 236,3 2019.08.26 121

Pobierz wszystkie dokumenty