Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/58/2019

"Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznzniu - Etap II wraz z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 145,7 2019.08.26 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zal_10_wzor_zobowiazania doc 38,0 2019.08.26 22
Zal_11_wzor_gwarancji doc 70,0 2019.08.26 23
Zal_2_Opis Przedmiotu Zamówienia doc 41,5 2019.08.26 28
Zal_3A_Wykaz elementów rozliczeniowych doc 138,0 2019.08.26 25
Zal_3_formularz_ofertowy doc 46,5 2019.08.26 23
Zal_4_wzor_JEDZ doc 185,5 2019.08.26 23
Zal_5_wzory oswiadczen doc 35,5 2019.08.26 24
Zal_6_wykaz_robot doc 44,5 2019.08.26 28
Zal_7_wykaz_osob_warunek doc 49,0 2019.08.26 23
Zal_8_wykaz_doswiadczenia_kryterium doc 44,0 2019.08.26 25
Zal_9_lista_podmiotow_grupy_kap doc 35,0 2019.08.26 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Infrastruktura - SIWZ - IDW - 26072019 docx 195,4 2019.08.26 32
PB.01-00 STRONA TYT Instalacje Sanitarne pdf 119,6 2019.08.26 22
PB.02-00 OPIS Instalacje Sanitarne pdf 1079,2 2019.08.26 27
PB.03-00 PRZEDMIAR_woda_Sz_Woj pdf 890,6 2019.08.26 34
PB.05-01 STRONA TYT SSTWiOR pdf 80,0 2019.08.26 24
PB.05-02 SST_ 00_Wymagania ogólne pdf 869,5 2019.08.26 21
PB.05-03 SST_01_Zewnętrzne instalacje wodociągowe pdf 852,1 2019.08.26 27
PB.06-01 Plan sytuacyjny 1085x610_Poznan_Juraszów_mapa do wydruku_r1l pdf 2470,7 2019.08.26 29
PB.06-02 Plan sytuacyjny 910x610_Poznan_Juraszów_mapa do wydruku_r2 pdf 1268,2 2019.08.26 27
PB.06-03 Profil 980x297_Szp woj woda-Profil sieć_r3 pdf 228,0 2019.08.26 27
PB.06-04 Profil 865x297_Szp woj woda-Profil sieć_r4 pdf 215,1 2019.08.26 28
PB.06-05 Profil 980x297_Szp woj woda-Profil sieć_r5 pdf 239,4 2019.08.26 24
PB.06-06 Profil 750x297_Szp woj woda-Profil sieć_r6l pdf 207,0 2019.08.26 25
PB.06-07 Profil 620x297_Szp woj woda-Profil sieć_r7 pdf 191,5 2019.08.26 28
PB.06-08 Profil A3_Szp woj woda-Profil hydranty_r8l pdf 161,1 2019.08.26 28
PB.06-09 ProfilA3_Szp woj woda-Profil hydranty_r9 pdf 158,5 2019.08.26 27
PB.06-10 Profil750x297_Szp woj woda-Profil przył_r10 pdf 201,0 2019.08.26 26
PB.06-11 Schemat węzłów_r11l pdf 313,9 2019.08.26 22
PB.06-12 Schemat węzłów_r12 pdf 322,1 2019.08.26 26
PB.06-13 Bloki oporowe pdf 153,4 2019.08.26 24
PB.06-14 Podwieszenie istniejacego kabla pdf 120,5 2019.08.26 23
PB.06-15 Schemat obudowa skrzynki ulicznej pdf 50,4 2019.08.26 22
PB.06-16 Przekrój przez wykop pdf 192,8 2019.08.26 23
Zal_1_Wzór Umowy Infrastruktura - 23072019 docx 236,3 2019.08.26 27

Pobierz wszystkie dokumenty