Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-517/19

"opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych dla BR AGH - KC-zp.272-517/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 147,2 2019.08.16 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o z mianie ogłoszenia doc 215,8 2019.09.16 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 91,5 2019.08.16 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.09.18 42
Kalkulacja cenowa doc 46,0 2019.08.16 64
Wykaz narzędzi i urządzeń doc 34,5 2019.08.16 57
Wzór materiałów do wydruku - próbki II doc 25,5 2019.08.16 69
Wzór formularza oferty - usługi doc 44,0 2019.08.16 58
Wzór umowy - usługi doc 88,5 2019.08.16 57
Wzór wykazu usług doc 32,5 2019.08.16 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,0 2019.08.26 57
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 272,9 2019.09.11 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2019.08.16 55
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,9 2019.09.11 53
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.09.18 41
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2019.08.16 59
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.09.13 46

Pobierz wszystkie dokumenty