Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-31/19

"Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 117,1 2019.08.09 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,2 2019.08.09 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.08.09 15
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.08.09 15
protokół odbioru docx 18,0 2019.08.09 16
Wzór oferty na dostawy docx 27,6 2019.08.09 14
Wzór umowy na dostawy doc 31,7 2019.08.09 13

Pobierz wszystkie dokumenty