Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-30/19

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 241,6 2019.08.09 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,6 2019.08.09 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.08.09 13
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.08.09 16
protokół odbioru docx 18,0 2019.08.09 16
Szczegółowy opis zamówienia docx 33,6 2019.08.09 46
Wzór oferty na dostawy doc 28,9 2019.08.09 19
Wzór umowy na dostawy_oprogramowanie_zad.11 doc 26,7 2019.08.09 16
Wzór umowy na dostawy_sprzęt komputerowy doc 31,4 2019.08.09 14

Pobierz wszystkie dokumenty