Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-37/19

"Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 366,5 2019.08.08 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o wyniku aukcji PDF 21,4 2019.08.28 42
informacja z otwarcia ofert PDF 21,8 2019.08.20 50
SIWZ pdf 972,3 2019.08.08 65
Wykaz usług docx 25,1 2019.08.08 38
zał. nr 2 do siwz- formularza ofertowego doc 61,0 2019.08.08 37
załacznik nr 4 do siwz-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 30,8 2019.08.08 40
załącznik nr 1 do siwz -Opis przedmiotu zamówenia odt 18,7 2019.08.08 45
załącznik nr 3 do umowy technologia doc 44,5 2019.08.08 41
załącznik nr 3-oświadzcenie o niespełnieniu warunku i wykluczeniu docx 28,7 2019.08.08 41
załącznik Nr 5 do SIWZ - wzór umowa pdf 291,2 2019.08.08 41

Pobierz wszystkie dokumenty