Szczegóły ogłoszenia

DD.270.2.9.2019

"Dostawa mieszanki o uziarnieniu 0/63 mm, kruszywo łamane klasy C90/3 (z otaczaków i surowców skalnych) do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łobez"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 128,7 2019.08.01 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 11981,1 2019.08.01 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zalacznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePU pdf 3061,2 2019.08.01 34
Zalącznik nr 5 do siwz- wzór umowy doc 72,5 2019.08.01 39
Załacznik nr 1 SST i lokalizacja budowy Łobez zip 1249,9 2019.08.01 36
Załącznik nr 2 0ferta doc 47,5 2019.08.01 40
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw docx 20,3 2019.08.01 38
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ doc 213,5 2019.08.01 32
Załącznik nr 6 do SIWZ doc 64,5 2019.08.01 31
Załącznik nr 7 do SIWZ docx 20,2 2019.08.01 30
Załącznik nr 8 do SIWZ doc 35,0 2019.08.01 30
Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania docx 13,4 2019.08.01 27

Pobierz wszystkie dokumenty