Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.16.2019

" Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS148-364621-pl pdf 125,1 2019.08.02 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,4 2019.08.02 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 276,2 2019.08.02 91
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2019.08.02 61
Formularz oferty doc 50,5 2019.08.02 67
Projekt umowy doc 105,0 2019.08.02 68
uchwala_XXXIV_301_17(1) pdf 242,1 2019.08.02 71
uchwala_XXXIV_302_17(7) pdf 818,1 2019.08.02 60
Wykaz pojazdów doc 32,5 2019.08.02 63
Wykaz usług doc 37,0 2019.08.02 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2019.08.02 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 16,4 2019.08.12 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 276,4 2019.08.12 77
espd-request (2) xml 137,8 2019.08.02 68
Informacja z otwarcia ofert doc 18,1 2019.09.12 90

Pobierz wszystkie dokumenty