Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/25/07/04/2019

"zakup i montaż mobilnego cyfrowego aparatu rtg z ramieniem C z płaskim detektorem i obrazowaniem 3D oraz systemu śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,3 2019.08.02 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 275,5 2019.08.02 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 83,0 2019.08.02 126
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 73,0 2019.08.02 118
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 317,0 2019.08.02 116
Ocena punktowa zadanie 1 doc 101,5 2019.08.02 144
Ocena punktowa zadanie 2 doc 96,5 2019.08.02 144
PROTOKOL_ODBIORU_TECHNICZNEGO doc 77,0 2019.08.02 125
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 1 doc 257,5 2019.08.02 147
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 2 doc 121,0 2019.08.02 163
umowa powierzenia danych z aparatury medycznej + wzór doc 122,0 2019.08.02 136
Wzor_umowy doc 143,5 2019.08.02 129
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 77,5 2019.08.02 125
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2019.08.02 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 86,0 2019.09.03 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 71,0 2019.09.11 126
Ogłoszenie o zmianie terminu pdf 70,7 2019.08.27 117
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 60,5 2019.08.27 115
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 1_03_09_2019 doc 259,5 2019.09.03 108
Wzor_umowy_03_09_2019 doc 148,0 2019.09.03 112

Pobierz wszystkie dokumenty