Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.4.2019

"Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfcie - zadanie nr 1 leśnictwo Lubin (d. leśnictwo Raduń)"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1461,2 2019.08.02 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ SA.270.1.4.2019 docx 216,4 2019.08.02 116
skan - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pdf 315,3 2019.09.13 44
skan - protokół z otwarcia ofert pdf 805,7 2019.09.06 63
skan - zawiadomienie o braku złożenia oferty pdf 281,4 2019.09.12 30
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 108,6 2019.08.02 65
Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 1785,0 2019.08.02 57
Załącznik nr 11 Identyfikator postępowania i klucz publiczny zip 11,8 2019.08.02 84
Załącznik nr 2 JEDZ doc 252,5 2019.08.02 70
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 101,7 2019.08.02 55
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 101,6 2019.08.02 57
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 103,0 2019.08.02 59
Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 103,3 2019.08.02 63
Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 131,3 2019.08.02 57
Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa zip 61674,5 2019.08.02 109
Załącznik nr 9 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2019.08.02 59

Pobierz wszystkie dokumenty