Szczegóły ogłoszenia

89/2019

"zakup leku Nusinersenum (Spinraza) w programie lekowym leczenia rdzeniowego zaniku mięśni"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Pobierz wszystkie dokumenty