Szczegóły ogłoszenia

CRZP/148/2019/AEZ

"Dostawa komputera przemysłowego RID/2019/GA/2 - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 581415-N-2019 pdf 179,4 2019.08.01 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 488,5 2019.08.01 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,0 2019.08.01 27
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 38,5 2019.08.01 23
3_Informacja o przynależności do grupy kapitałowej doc 37,0 2019.08.01 25
4_Specyfikacja_techniczna doc 49,5 2019.08.01 42
5_Wzór_umowy docx 37,6 2019.08.01 24

Pobierz wszystkie dokumenty