Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-506/19

"Dostawa detektora fluorescencyjnego do systemu HPLC dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,8 2019.07.25 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,7 2019.07.25 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.25 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.07.25 31
Wzór formularza oferty doc 27,4 2019.07.25 28
Wzór umowy - dostawy doc 30,7 2019.07.25 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.08.05 26

Pobierz wszystkie dokumenty