Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-507/19

"dostawa dygestoriów i szaf ognioodpornych do pomieszczeń hali technologicznej H-D8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,4 2019.07.24 49

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - po dokonaniu ponownej oceny ofert doc 193,6 2019.09.12 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,9 2019.07.24 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.08.05 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2019.07.24 43
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,4 2019.07.24 51
Wzór umowy - dostawy doc 34,7 2019.07.24 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 273,9 2019.07.26 52
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 - zmiany SIWZ 2 doc 274,6 2019.07.30 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 - zmiany SIWZ 3 doc 271,4 2019.07.30 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.08.05 54
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,0 2019.07.30 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,8 2019.07.30 47

Pobierz wszystkie dokumenty